ที่มา Meilin

เครื่องสำอางเมลิน (MEILIN) เดิมชื่อ เหม่ยหลิน ฟังดูแล้วออกแนวสมุนไพรจีนหน่อยผลิตภัณฑ์ แรกที่ออกสู่ตลาดคือครีมทาเท้าแตกเหม่ยหลิน โดยได้สูตรสืบทอดมาจากเมืองจีน สารดังกล่าวช่วยสมานรอยแตกของผิว ได้เป็นอย่างดี ต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาอีกมากมายสารที่ใช้เริ่มไม่ใช่แค่จากเมืองจีน แต่มาจากหลายแหล่งทั่วโลก เลยปรับชื่อให้ป็น แนวสากลจาก เหม่ยหลิน เป็น เมลิน เครื่องสำอางเมลินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เน้น การตลาดแบบโฆษณาตามสื่อ หากแต่เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เป็นที่พึงพอใจแล้วบอกต่อๆ กัน ด้วยราคา ทีไม่แพง เพราะต้นทุนค่าโฆษณาการตลาดไม่มี เป็นผลให้ประโยชน์ตกอยู่กับผู้บริโภค

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเมลิน จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล จากนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยตรงทำให้คุณมั่นใจ ผู้ใช้บอกต่อกันเรื่องคุณภาพ